Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009

Stuart Brown: Why play is vital -- no matter your age

http://www.ted.com A pioneer in research on play, Stuart Brown says humor, games, roughhousing, flirtation and fantasy are more than just fun. Plenty of play in childhood makes for happy, smart adults -- and keeping it up can make us smarter at any age.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου